Hoạt động thực hành luật

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Trung tâm Tư vấn Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Trung tâm) trân trọng thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển vào thực hành luật tại Trung tâm (Danh sách kèm theo thông báo này).
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT (Sinh viên Khóa 43 và Khóa 44)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT (Sinh viên Khóa 43 và Khóa 44)
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT - ĐỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT - ĐỢT 1 NĂM 2019
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đợt 2 năm 2018
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đợt 2 năm 2018
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
 
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ SINH VIÊN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Chuong trinh thuc hanh danh cho sinh vien thuc hanh tai Trung tam Tu van phap luat
 
Giới thiệu chung về Văn phòng Thực hành Luật
Giới thiệu về các hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thực hành Luật