Đào tạo ngắn hạn

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (MỚI) RA ĐỜI
Giải pháp cho Doanh nghiệp trong bối cảnh Bộ luật lao động (mới) ra đời
 
KHÓA HỌC: "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP" THÁNG 11.2019
Khóa học đào tạo ngắn hạn áp dụng pháp luật hiệu quả trong doanh nghiệp
 
CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU
Giới thiệu chuyên gia