Lớp bồi dưỡng pháp luật về quản lý hành chính dành cho cán bộ, công chức ở địa phương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng

Đăng vào 23/04/2023 00:00

Sáng ngày 21/4/2023, tại Hội trường Khách sạn Biển Vàng, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội trang trọng tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật về quản lý hành chính dành cho cán bộ, công chức ở địa phương với sự tham gia của gần 100 công chức, viên chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành phố Đà Nẵng.

Dự chương trình khai giảng có đồng chí Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; về phía cơ sở bồi dưỡng có sự tham gia truyền giảng của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đồng chí Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Đây là lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật được Thường trực Thành uỷ cho chủ trương và giao Sở Nội vụ tổ chức trong năm 2023. Theo đó, việc chuẩn hoá trình độ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều thách thức về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách để đáp ứng yêu hội nhập và thực tiễn quản lý nhà nước ngày càng phức tạp.

Các công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng đang tích cực trao đổi, thảo luận

Trên thực tế, trình độ pháp luật, ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không làm công tác pháp chế chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến xảy ra tình trạng tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hoặc áp dụng pháp luật vào thực thi công vụ chưa sâu sát, phù hợp với thực tiễn. Do vậy, mục tiêu của lớp học nhằm khắc phục hạn chế nêu trên để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ hiểu pháp luật mà phải biết áp dụng pháp luật trong thực thi công vụ, tạo điều kiện cho đội ngũ này vừa được đào tạo bài bản về pháp luật, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao theo đúng quy định trong thời gian đến.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích truyền giảng lớp bồi dưỡng

Sau bốn buổi học tập tích cực, khóa học đã kết thúc tốt đẹp và giảng viên đã giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc của các công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ. 

Đồng chí Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia đầy đủ khóa học. 

Khóa học đã đáp ứng được yêu cầu của các công chức, viên chức, khóa học thực sự bổ ích, thiết thực, cung cấp cho học viên nhiều kiến thức hữu ích phục vụ cho công việc thực tiễn. Nhiều học viên bày tỏ mong muốn Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội đê tổ chức những khóa học bồi dưỡng về pháp luật tương tự như thế này trong thời gian tới.