CÔNG TY CÓ BẮT BUỘC PHẢI THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỚI CHO NLĐ ĐƯỢC BIẾT HAY KHÔNG?

Đăng vào 21/02/2023 10:10

🔥 CÔNG TY CÓ BẮT BUỘC PHẢI THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỚI CHO NLĐ ĐƯỢC BIẾT HAY KHÔNG?

Để trả lời cho câu hỏi trên, hãy cùng tham khảo Bản án số 01/2022/LĐ-PT của TAND tỉnh Yên Bái ngày 12/8/2022 v/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại khi chấm dứt HĐLĐ.

🔶Tóm tắt vụ việc

Bà H và công ty V ký kết HĐLĐ từ ngày 13/3/2020 đến hết ngày 12/3/2022 với mức lương: 4.973.000 đồng/tháng. Mức lương thực lãnh: 20.000.000 đồng bao gồm tiền lương theo HĐLĐ, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác.

Ngày 02/3/2021, bà H bị công ty V chấm dứt HĐLĐ với lý do dư thừa lao động theo phương án sử dụng lao động mới.

Công ty V đã chốt sổ BHXH, chi trả tiền lương tháng 2, 3 và tiền trợ cấp mất việc làm cho bà H là 34.004.235 đồng

🔶Bà H khởi kiện vì cho rằng việc chấm dứt HĐLĐ của Công ty V là trái quy định pháp luật; yêu cầu công ty V bồi thường cho bà những khoản tiền sau:

- Tiền lương, tiền BHXH, BHYT, BHTN trong 15 tháng không được làm việc ( 3/3/2021 - 3/6/2022) là 364.500.000 đồng

- Tiền lương trong những ngày công ty không báo trước khi chấm dứt HĐLĐ: 18.333.333 đồng

- Tiền BHXH, BHYT, BHTN công ty đã đóng thiếu từ 13/3/2020 - 3/3/2021.

🔶Tòa án nhận định

- Công ty V đã vi phạm quy định của pháp luật khi không thông báo cho bà H biết về Phương án sử dụng lao động, tuy nhiên Công ty cũng đã đảm bảo quyền lợi cho bà H khi chi trả tiền lương tháng 2,3 và tiền trợ cấp mất việc làm.

- Không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà H buộc Công ty VG phải trả số tiền BHXH, BHYT, BHTN Công ty đã đóng thiếu với mức lương 20.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Công ty phải nộp các khoản tiền bảo hiểm cho bà H từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2020 với mức tiền lương 4.973.000 đồng/tháng chứ không phải 4.800.000 đồng như công ty đã thực hiện. Do đó, Công ty VG phải trả cho bà H số tiền BHXH, BHYT, BHTN đóng thiếu là 74.000 đồng .

👉 Như vậy có thể kết luận rằng:

- Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì NSDLĐ phải xây dựng lại phương án sử dụng lao động; đồng thời NSDLĐ hiện tại và NSDLĐ kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

- Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.