Hoạt động khác

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16
 
Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2017 - 2018)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện Dự thi Môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017-2018
 
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thúy
 
Tổ chức thăm quan Văn phòng Quốc Hội cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa 39
Hoạt động ngoại khóa của sinh viên chất lượng cao
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC "KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT"
De cuong mon hoc Ky nang chung ve tu van phap luat