Bộ môn "Kỹ năng chung về Tư vấn pháp luật"

Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2017 - 2018)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện Dự thi Môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC "KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT"
De cuong mon hoc Ky nang chung ve tu van phap luat