ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC "KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT"

Đăng vào 31/05/2017 16:33

Tải Đề cương môn học "Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật": Tại đây