Bộ môn "Kỹ năng chung về Tư vấn pháp luật"

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K20 VB2CQ BỘ MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K20 VB2CQ BỘ MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG TVPL - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG TVPL - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ PHỤ NĂM 2018- 2019, LỚP N01 - N02 - N03
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ PHỤ NĂM 2018- 2019, LỚP N01 - N02 - N03
 
DANH SÁCH SINH VIÊN VB2CQK16 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
DANH SÁCH SINH VIÊN VB2CQK16 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP N01, N02, N03, N04 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 -
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
 
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KHÓA 16
 
Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên lớp NO1 (K1 liên thông) không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kì I năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên lớp NO2 không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN: KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2017 - 2018)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện Dự thi Môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP N06 - MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật lớp N06 học kỳ II 2017 - 2018
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ II năm học 2017-2018
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC "KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT"
De cuong mon hoc Ky nang chung ve tu van phap luat