GIỚI THIỆU BỘ MÔN “KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT”

Đăng vào 31/05/2017 16:29

Năm 2014, Trung tâm Tư vấn pháp luật được Nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn “Kỹ năng chung tư vấn pháp luật” với mục tiêu là giúp cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội được tiếp cận và nâng cao nhận thức về hoạt động tư vấn pháp luật, trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên ngành. 

Trong các năm học 2014 – 2015, 2015 - 2016 và 2016 -2017, Trung tâm đã thực hiện giảng dạy môn học cho 30 lớp sinh viên chính quy và văn bằng 2, trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể như sau:

- Những hiểu biết chung về hoạt động tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý;

- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm, khai thác, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá vụ việc trong hoạt động tư vấn;

- Kỹ năng tư vấn pháp luật bằng lời nói và bằng văn bản;

- Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng

Giáo trình môn học Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật đang được cán giảng viên cơ hữu của bô môn biên soạn để sinh viên có tài liệu học tập.

Mặc dù số lượng giảng viên cơ hữu của Trung tâm rất ít, việc mời giảng viên thỉnh giảng là các luật sư gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm đã cố gắng điều phối lịch giảng để đảm bảo các lớp giảng đều được diễn ra đầy đủ, nghiêm túc đạt chất lượng và ngày càng thu hút được sự quan tâm của sinh viên.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN “KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT”

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT

HỌ VÀ TÊN

Đơn vị công tác

Chức vụ

Học hàm, học vị

1

Vũ Thị Lan

Anh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Phó Giáo sư – Tiến sĩ

2

Vũ Văn

Cương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật

Tiến sĩ

3

Đỗ Ngân

Bình

Trường ĐH Luật Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật

Tiến sĩ

4

Nguyễn Thị Bích

Hồng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Giảng viên

Thạc sĩ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

5

Phạm Thanh

Bình

Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc

Giám đốc Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc

Tiến sĩ

6

Đào Ngọc

Chuyền

Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

Tiến sĩ

7

Dương Quang

Văn phòng luật sư Việt Triều

Luật sư Văn phòng luật sư Việt Triều

Luật sư

8

Nguyễn Ngọc

Khiêm

Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm

Giám đốc Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm

Luật sư

9

Nguyễn Văn

Nghi

Công ty Luật TNHH An Dân

Giám đốc Công ty Luật TNHH An Dân

Luật sư

10

Đào Ngọc

Công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý

Thạc sĩ