COVID-19 ĐƯỢC COI LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Đăng vào 07/02/2023 00:00

🔥COVID-19 ĐƯỢC COI LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

👉Ngày 09/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.

- Thông tư mới chính thức bổ sung "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/04/2023.

- Theo đó, bệnh COVID-19 nghề nghiệp được định nghĩa là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

- Người lao động được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến trước ngày Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực (01/04/2023) thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.

- Ngoài ra, thông tư 02/2023/TT-BYT bổ sung một số quy định về chẩn đoán bệnh COVID-19 nghề nghiệp, bao gồm:

(i) Yếu tố gây bệnh;

(ii) Nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2;

(iii) Thời gian tiếp xúc tối thiểu;

(iv) Thời gian bảo đảm;

(v) Chẩn đoán và giám định.

Hy vọng bài viết đưa đến những thông tin hữu ích về cho Quý vị!