Tin Tức

BA CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC, CHẤM DỨT HĐLĐ NĂM 2023
BA CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC, CHẤM DỨT HĐLĐ NĂM 2023
 
CÔNG TY CÓ BẮT BUỘC PHẢI THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỚI CHO NLĐ ĐƯỢC BIẾT HAY KHÔNG?
Bản án số 01/2022/LĐ-PT của TAND tỉnh Yên Bái ngày 12/8/2022 v/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại khi chấm dứt HĐLĐ.
 
COVID-19 ĐƯỢC COI LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.
COVID-19 ĐƯỢC COI LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.
 
KHOÁ HỌC CHUYÊN SÂU THÁNG 6/2019
Luật Lao Động Thực chiến: T6/2019
 
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn pháp luật dành cho các nhà kinh doanh
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn pháp luật dành cho các nhà kinh doanh