Tin Tức

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN: KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP N06 - MÔN KỸ NĂNG CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật lớp N06 học kỳ II 2017 - 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH: “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP”
Khóa đào tạo Luật ngắn hạn, Chương trình Áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp
 
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn pháp luật dành cho các nhà kinh doanh
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn pháp luật dành cho các nhà kinh doanh