BA CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC, CHẤM DỨT HĐLĐ NĂM 2023

Đăng vào 21/02/2023 10:15

🔥 BA CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC, CHẤM DỨT HĐLĐ NĂM 2023

Các chế độ hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm việc, ngừng việc hoặc chấm dứt HĐLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ mà doanh nghiệp và NLĐ cần chú ý:

✨Đối tượng được hỗ trợ

+ Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng và có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

+ Thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc;

(ii) Phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

(iii) Bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

✨ Mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng

1️⃣ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc

- Mức hỗ trợ: từ 700.000 đồng - 1.000.000/đoàn viên, người lao động.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2️⃣ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

- Mức hỗ trợ: từ 1.400.000 đồng - 2.000.000 đồng/đoàn viên, người lao động.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3️⃣ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Mức hỗ trợ: từ 2.100.000 đồng - 3.000.000 đồng/đoàn viên, người lao động.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

📌Hy vọng bài viết đã đưa đến cho Quý vị những thông tin cần thiết về các chế độ hỗ trợ của Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.