CHƯƠNG TRÌNH "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA DOANH NGHIỆP" LỚP THÁNG 4/2019

Đăng vào 19/03/2019 06:46

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

 “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu

Tham gia chương trình, học viên sẽ được:

- Được cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh

- Được cung cấp văn bản pháp luật, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong văn bản

- Nghe giảng viên trao đổi và giới thiệu kiến thức cơ bản của từng chuyên đề

- Chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ các doanh nghiệp

- Biết cách vận dụng linh hoạt pháp luật để phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp

- Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cấp

- Hỏi đáp trực tiếp để giải đáp thắc mắc

2. Chương trình dành cho Học viên:

- Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp

- Cán bộ pháp chế, cán bộ nhân sự

- Chuyên viên ngân hàng, tổ chức tín dụng

- Cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật

3. Thời gian: 10 buổi.

Thứ 2, 4, 6 từ thứ 2 ngày 01/04/2019 đến 22/4/2019  (Buổi tối từ 18h đến 21 giờ)

4. Địa điểm học:

Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội tại số 87 Nguyễn Chí Thanh (Tầng 3 Nhà F)

5. Nội dung khóa học:

- Chuyên đề 1: Vận dụng pháp luật dân sự trong hoạt động của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 2: Pháp luật về lao động, tiền lương và kỹ năng vận dụng pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động (02 buổi)

- Chuyên đề 3: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp (02 buổi)

- Chuyên đề 4: Hợp đồng và lưu ý trong đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong kinh doanh (02 buổi)

- Chuyên đề 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 6: Pháp luật quản lý tài chính (02 buổi)

- Kiểm tra + Bế giảng

6. Chi phí:

Chi phí: 2.500.000 đồng/01 học viên/khóa (Đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học và điểm tâm giữa giờ) (Học phí chỉ áp dụng trong năm 2019)

7. Chi tiết & Đăng ký vui lòng liên hệ:

Anh chị vui lòng email thông tin đăng ký hoặc điện thoại đăng ký theo thông tin dưới đây:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

 “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu

Tham gia chương trình, học viên sẽ được:

  • Được cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh

- Được cung cấp văn bản pháp luật, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong văn bản

- Nghe giảng viên trao đổi và giới thiệu kiến thức cơ bản của từng chuyên đề

- Chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ các doanh nghiệp

- Biết cách vận dụng linh hoạt pháp luật để phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp

- Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cấp

- Hỏi đáp trực tiếp để giải đáp thắc mắc

2. Chương trình dành cho Học viên:

- Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp

- Cán bộ pháp chế, cán bộ nhân sự

- Chuyên viên ngân hàng, tổ chức tín dụng

- Cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật

3. Thời gian: 10 buổi. Thứ 2, 4, 6 từ thứ 2 ngày 01/04/2019 đến 22/4/2019 (Buổi tối từ 18h đến 21 giờ)

4. Địa điểm học: Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội tại số 87 Nguyễn Chí Thanh (Tầng 3 Nhà F)

5. Nội dung khóa học:

- Chuyên đề 1: Vận dụng pháp luật dân sự trong hoạt động của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 2: Pháp luật về lao động, tiền lương và kỹ năng vận dụng pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động (02 buổi)

- Chuyên đề 3: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp (02 buổi)

- Chuyên đề 4: Hợp đồng và lưu ý trong đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong kinh doanh (02 buổi)

- Chuyên đề 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 6: Pháp luật quản lý tài chính (02 buổi)

- Kiểm tra + Bế giảng

6. Chi phí:

Chi phí: 2.500.000 đồng/01 học viên/khóa (Đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học và điểm tâm giữa giờ) (Học phí chỉ áp dụng trong năm 2019)

7. Chi tiết & Đăng ký vui lòng liên hệ:

Anh chị vui lòng email thông tin đăng ký hoặc điện thoại đăng ký theo thông tin dưới đây: