KHOÁ HỌC LUẬT LAO ĐỘNG CHUYÊN SÂU THÁNG 7/2019

Đăng vào 02/07/2019 00:00

KHOÁ HỌC: LUẬT LAO ĐỘNG THỰC CHIẾN T7/2019

KỸ NĂNG VẬN DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG HIỆU QUẢ TRONG NHÂN SỰ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

 1. Thời gian, địa điểm:

 

 1. Đối tượng:

 

 1. Nội dung khóa học:

 1. Học phí:

 1. Chi phí: 5.000.000 đồng/01 học viên/khóa

 2. Bao gồm: 

 • Tài liệu

 • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học  

 • Điểm tâm giữa giờ

 1. Giảm giá: 20% cho các đối tượng: 10 người đăng ký đầu tiên, học viên cũ, sinh viên, nhóm đăng ký từ 3 người.

 1. Cách thức đăng ký:

Link đăng ký: https://forms.gle/eJwb45pjcPS5ARPW7

 1. Giới thiệu giảng viên:

Hồ sơ năng lực chi tiết: LINK