Các chương trình đã triển khai

Lớp bồi dưỡng pháp luật về quản lý hành chính dành cho cán bộ, công chức ở địa phương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng
lớp bồi dưỡng pháp luật về quản lý hành chính dành cho cán bộ, công chức ở địa phương
 
Chương trình tập huấn tháng 3: "TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - QUY TRÌNH, MẪU BIỂU VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG”
Chương trình tập huấn tháng 3:  “TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - QUY TRÌNH, MẪU BIỂU VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG”
 
TẬP HUẤN “NHỮNG VẤN ĐỀ HAY VƯỚNG KIỆN TỤNG TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP”
TẬP HUẤN “NHỮNG VẤN ĐỀ HAY VƯỚNG KIỆN TỤNG TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP”
 
Khóa học “Áp dụng hiệu quả Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quản trị nhân sự”
Khóa học “Áp dụng hiệu quả Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quản trị nhân sự”
 
KHÓA HỌC "VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG"
KHÓA HỌC "VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG"
 
KHÓA HỌC: "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP" THÁNG 11.2019
Khóa học đào tạo ngắn hạn áp dụng pháp luật hiệu quả trong doanh nghiệp
 
CHƯƠNG TRÌNH "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA DOANH NGHIỆP" LỚP THÁNG 4/2019
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP” 1. Mục tiêu Tham gia chương trình, học viên sẽ được: - Được cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Được cung cấp văn bản pháp luật, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong văn bản - Nghe giảng viên trao đổi và giới thiệu kiến thức cơ bản của từng chuyên đề - Chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ các doanh nghiệp - Biết cách vận dụng linh hoạt pháp luật để phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp - Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cấp - Hỏi đáp trực tiếp để giải đáp thắc mắc
 
Khóa học kỹ năng viết và bảo vệ khóa luận, luận văn tốt nghiệp
KHÓA HỌC: KỸ NĂNG VIẾT VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 
KHÓA HỌC "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP" THÁNG 9/2018
kHÓA HỌC "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP" THÁNG 9/2018
 
KHÓA HỌC “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH” CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2018
KHÓA HỌC “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH” CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
 
CHƯƠNG TRÌNH: “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP” - THÁNG 9
chương trình đào tạo “Áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
 
KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÁP CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP?
 
KHÓA HỌC "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP" THÁNG 4/2018
Khóa học đào tạo ngắn hạn về áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tháng 4 năm 2018
 
CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN “NHẬN DẠNG, PHÒNG NGỪA CÁC TỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (CÓ HIỆU LỰC 01/01/2018)”
NHẬN DẠNG, PHÒNG NGỪA CÁC TỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
 
KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” CHO CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” CHO CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG