CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN “NHẬN DẠNG, PHÒNG NGỪA CÁC TỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (CÓ HIỆU LỰC 01/01/2018)”

Đăng vào 02/05/2018 10:52

CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN

NHẬN DẠNG, PHÒNG NGỪA CÁC TỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (CÓ HIỆU LỰC 01/01/2018)

 

Thiết kế chương trình:  Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật Hà Nội

Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Email: tuvanphapluat@hlu.edu.vn                    Hotline: 01684484757 – 01655057866

Website: http://tvpl.hlu.edu.vnhttp://tuvanphapluatdhl.vn

Chương trình gồm những vấn đề cơ bản sau đây:

1. HỌC VIÊN

 • Lãnh đạo các doanh nghiệp
 • Cán bộ phòng Nhân sự
 • Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính
 • Cán bộ phòng Pháp chế

2. GIẢNG VIÊN

 • Các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật hình sự, tội phạm học và thi hành án hình sự, tham gia hoạt động nghiên cứu pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp, Viện Nhà nước pháp luật, Học viện cảnh sát nhân dân, Khoa Luật Đại học quốc gia, Học viện khoa học xã hội, là Thành viên thường trực tổ biên tập và chuyên gia góp ý xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực 01/01/2018)

3. MỤC TIÊU

            Một là, giúp doanh nghiệp hiểu cụ thể về Bộ luật Hình sự năm 2015 ra đời và có hiệu lực 01/01/2018 đã quy định nhiều tội danh mới so với Bộ luật Hình sự trước đây;

            Hai là, hướng dẫn học viên những dấu hiệu nhận diện và hình phạt của các tội có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp để nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp;

             Ba là, giải đáp các câu hỏi của học viên về các tội danh liên quan đến Bộ luật hình sự năm 2015.

4. THỜI GIAN VÀ THỜI LƯỢNG

 • 01 buổi (03 giờ làm việc)

5. NỘI DUNG CHI TIẾT

(1) Giới thiệu Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2018)

(2)  Trao đổi các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu Thủy sản

NHẬN DẠNG VÀ PHÒNG NGỪA

STT

Tội danh

Cở sở pháp lý

Nhận diện

1

 Tội về trốn thuế

 

 

2

 Tội về trốn đóng BH

 

 

2

 Tội về sa thải lao động trái pháp luật

 

 

2

 Tội về môi trường

 

 

4

 Tội về chức vụ

 

 

(3) Doanh nghiệp phải làm gì?

(4) Hỏi - Đáp (tư vấn trực tiếp)

6. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

 • Giới thiệu tổng quan nội dung chuyên đề
 • Trao đổi nội dung chuyên đề
 • Trao đổi trực tiếp (hỏi - đáp hai chiều) giữagiảng viên và học viên

7. TÀI LIỆU

 • Giới thiệu chuyên đề
 • Bài trình chiếu
 • Văn bản pháp luật
 • Một số tình huống, vụ việc thực tế để tham khảo (nếu có).

Mọi thông tin hoặc ý kiến trao đổi có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!