TỔNG KẾT KHOÁ HỌC LAO ĐỘNG CHUYÊN SÂU THÁNG 6/2019

Đăng vào 01/07/2019 00:00

Trong tháng 6 vừa qua, Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình cùng với Trung tâm Tư vấn Pháp luật trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công khóa học “Thực chiến” Luật Lao động:

"KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HIỆU QUẢ TRONG LĨNH VỰC NHÂN SỰ VÀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP"

 

Khóa học đã nhận được nhiều sự quan tâm và đăng ký khóa học của nhiều bạn học. Khóa học kéo dài 8 buổi với 4 chuyên đề: 

 

STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÁP LÝ

1.     Hiện trạng tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp - những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn

2.     Hiện trạng các văn bản pháp luật về tuyển dụng lao động

3.     Kỹ năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện việc tuyển dụng lao động với người lao động

4.     Kỹ năng soạn thảo hợp đồng lao động

 

2

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHẰM PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ HỒ SƠ PHÁP LÝ

1.     Hiện trạng chấm dứt hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp - những vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

2.     Hiện trạng các văn bản pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động

3.     Kỹ năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động

4.     Thực hành tình huống

3

HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ KHI XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ĐỂ AN TOÀN VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO KHI BỊ KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN

1.    Hiện trạng xử lý kỷ luật lao tại các doanh nghiệp -những vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

2.    Hiện trạng các văn bản pháp luật về xử lý kỷ luật lao động

3.    Kỹ năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp khi xử lý kỷ luật lao động

4.    Thực hành tình huống

 

4

HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ (TỐI ƯU HÓA BẢO HIỂM XÃ HỘI, AN TOÀN KHI ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG…)

1.    Hệ thống các công cụ quản trị nhân sự tại doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng

2.    Xác định mục tiêu của doanh nghiệp trong quản trị nhân sự và xây dựng các công cụ pháp lý phù hợp với từng mục tiêu cụ thểKhóa học nhận được phản hồi tích cực từ phía các học viên: 

Anh Hà - Công ty Thủy điện Sơn La: “Trung tâm Tư vấn pháp luật Đại học Luật Hà Nội có năng lực kinh nghiêm đào tạo truyền đạt những kiến thức về pháp luật”

Chị Thảo - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam : “Tham gia khóa học này học hỏi được rất nhiều điều: cách tuân thủ pháp luật đối với người lao động, đối với công tác nhân sự, công tác bảo hiểm”

Chị Hồng - Công ty MediaStar Việt Nam: “Cô có phương thức truyền đạt rất dễ hiểu và gần gũi, tính ứng dụng thực tiễn cao”

 

Một số hình ảnh khóa học:

 

 

Link video tổng kết KH: https://www.youtube.com/watch?v=wIhB4sSajcM&t=0s