Khoá đào tạo: Áp dụng pháp luật hiệu quả trong Doanh nghiệp T8/2019

Đăng vào 28/07/2019 00:00

 

 

  1. Thời gian, địa điểm

  1. Đối tượng

 

  1. Nội dung khóa học

  • Link đề cương chi tiết khóa học:  LINK 

      4.      Học phí:

2.500.000 đồng/01 học viên/khóa

Bao gồm: 

  • Học phí

  • Học liệu

  • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học  

  • Điểm tâm giữa giờ

  1. Cách thức đăng ký

  1. Giới thiệu giảng viên