THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT (Sinh viên Khóa 43 và Khóa 44)

Đăng vào 05/08/2020 08:50

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT

TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(Sinh viên Khóa 43 và Khóa 44)

1. Mục tiêu

Thực hiện mục tiêu của nhà trường về việc “Học đi đôi với hành” nhằm trang bị cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội những kỹ năng thực tiễn về thực hành nghề luật thông qua quá trình cho sinh viên trực tiếp tham gia những công việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật. Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Trung tâm) thông báo để sinh viên Khóa 43, Khóa 44 Trường Đại học Luật Hà Nội (Không bao gồm sinh viên các lớp CLC) đăng ký tham gia dự tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm.

2. Số lượng: 40 sinh viên.

3. Thời gian thực hành luật: 2 tháng/Khóa thực hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hành những sinh viên có năng lực sẽ được giữ lại Trung tâm để đào tạo nâng cao.

4. Địa điểm thực hành: Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

5. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo mẫu thông tin:

 i. Họ và tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ mail cá nhân;

 ii. Điểm học lực 3 kỳ gần nhất;

 iii. Bản tự đánh giá năng lực cá nhân: Ưu điểm, nhược điểm của bản thân.

 iv. Lý do mong muốn thực hành tại Trung tâm, định hướng nghề nghiệp khi ra trường

 (Lưu ý: Nội dung đơn đăng ký được đánh máy không quá 2 trang).

Nộp đơn qua địa chỉ Emailtrungtamtuvan87@gmail.com;

6. Lộ trình tuyển sinh

- Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 19/8/2020: Sinh viên nộp đơn đăng ký qua địa chỉ email trungtamtuvan87@gmail.com;

- Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 24/8/2020: Lọc hồ sơ vòng 1 và thông báo danh sách sinh viên tham gia lịch phỏng vấn vòng 2;

- Ngày 25/8/2020: Phỏng vấn sinh viên;

- Ngày 27/8/2020: Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển trên website và fanpage của Trung tâm.

7. Tải Thông báo chính thức: Tại đây