CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ SINH VIÊN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Đăng vào 13/06/2017 10:52

1. Thời gian thực hành:

Thời gian sinh viên tham gia thực hành tại Trung tâm Tư vấn pháp luật là 2 tháng.

Sau 2 tháng, những sinh viên có thành tích nổi bật, hoạt động xuất sắc sẽ được tiếp tục giữ lại để tham gia hỗ trợ các hoạt động tại Trung tâm.

2. Nội dung chương trình thực hành

Nội dung chương trình thực hành của sinh viên tại Trung tâm Tư vấn pháp luật bao gồm:

  • Chương trình học
  • Chương trình thực hành

a. Nội dung chương trình học

Khi thực hành tại Trung tâm, sinh viên sẽ được đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, tư vấn viên của Trung tâm hướng dẫn, bồi dưỡng các kỹ năng sau:

  1. Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin
  2. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
  3. Kỹ năng viết phương án tư vấn
  4. Kỹ năng xử lý các vụ việc thực tiễn trong lĩnh vực lao động
  5. Kỹ năng xử lý các vụ việc thực tiễn trong lĩnh vực dân sự
  6. Kỹ năng xử lý các vụ việc thực tiễn trong lĩnh vực đất đai – hành chính
  7. Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng

Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội cơ hội được tham gia các hội thảo, chương trình khóa học do Trung tâm tổ chức.

b. Nội dung chương trình thực hành

Sau khi được đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng, sinh viên sẽ được tiếp xúc với công việc tư vấn pháp luật trên thực tế. Căn cứ vào khả năng, sinh viên sẽ được phân công và thực hiện các công việc trong các nhóm Marketing, nhóm Viết và làm Án.

Kết quả sản phẩm của các nhóm sẽ được gửi cho Chuyên gia nghiệm thu và đánh giá kết quả. Từ đó, chuyên gia sẽ phân tích và chỉ ra những điểm thiếu sót, hạn chế của các sản phẩm để sinh viên có thể rút kinh nghiệm.