THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT - ĐỢT 1 NĂM 2019

Đăng vào 23/03/2019 01:25

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT

TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục tiêu

Thực hiện nhiệm vụ của nhà trường về việc “học đi đôi với hành”, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn về thực hành nghề luật thông qua quá trình cho sinh viên trực tiếp tham gia những công việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo để các sinh viên Khóa 41; Khóa 42 Trường Đại học Luật Hà Nội (không bao gồm sinh viên lớp CLC) đăng ký tham gia tuyển sinh sinh viên thực hành luật tại Văn phòng Thực hành Luật.

2. Số lượng: 30 - 50 sinh viên.

3. Thời gian thực hành luật: 2 tháng/Khóa thực hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hành những sinh viên có năng lực sẽ được giữ lại Trung tâm để đào tạo nâng cao.

4. Địa điểm thực hành: Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

5. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo mẫu thông tin: (1) Họ và tên; (2) Số điện thoại, email cá nhân; (3) Điểm học lực trung bình 3 kỳ gần nhất; (4) Bản tự đánh giá năng lực bản thân: ưu điểm; nhược điểm; lý do thực hành tại Trung tâm và mong muốn của bản thân (đánh máy không quá 2 trang). và nộp đơn qua địa chỉ

Nộp đơn qua địa chỉ Email: tuyensinhvienthuchanh@gmail.com:

6. Thời hạn đăng ký: từ ngày 20/3/2019 đến hết ngày 26/3/2019.

7. Tải Thông báo chính thức: Tại đây