THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Đăng vào 28/09/2017 10:36

1. Mục tiêu Thực hiện nhiệm vụ của nhà trường về việc “học đi đôi với hành”, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn về thực hành nghề luật thông qua quá trình cho sinh viên trực tiếp tham gia những công việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo để các sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 Trường Đại học Luật Hà Nội (không bao gồm sinh viên lớp CLC) đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh sinh viên thực hành luật tại Văn phòng Thực hành Luật.

2. Số lượng: 20 sinh viên/ Khóa thực hành.

3. Thời gian thực hành luật: 2 tháng/Khóa thực hành (dự kiến từ ngày 13/03 – 13/05/2017). Sau khi kết thúc thời gian thực hành những sinh viên có năng lực sẽ được giữ lại Trung tâm để đào tạo nâng cao.

4. Địa điểm: Văn phòngTrung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

5. Thông tin sinh viên cần cung cấp

1.Họ và Tên

2.Lớp

3.Trường cấp 3 từng học

4.Khối thi

5.Ưu điểm

6.Nhược điểm

7.Điểm học lực

8.Nguyện vọng khi ra trường

6. Lộ trình tuyển chọn:

- Bước 1. Sinh viên đăng ký theo thông tin tại mục 5 qua địa chỉ email:   dangkythuchanh@gmail.com: từ ngày 21/2/2017 đến hết ngày 24/2/2017.

- Bước 2. Lập danh sách và thông báo sinh viên thi theo ca: Ngày 25, 26/2/2017

- Bước 3. Tổ chức thi:

Ø  Thi viết:  Cả ngày 28/2/2017.

Ø  Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thi vấn đáp: ngày 2/3/2017.

Ø  Thi vấn đáp: Cả ngày 07/3/2017.

- Bước 4. Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển: ngày 9/3/2017.

- Bước 5. Tiếp nhận sinh viên: ngày 13/3/2017

  Lưu ý: 

- Sinh viên theo dõi danh sách chia ca thi và danh sách sinh viên trúng tuyển trên website của Trung tâm: http://tuvanphapluatdhl.vn

- Đối với hình thức thi viết yêu cầu sinh viên phải mang theo laptop để làm bài thi trực tiếp trên máy.