Chương trình thực hành luật

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT - ĐỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT - ĐỢT 1 NĂM 2019
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đợt 2 năm 2018
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đợt 2 năm 2018
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
 
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ SINH VIÊN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Chuong trinh thuc hanh danh cho sinh vien thuc hanh tai Trung tam Tu van phap luat