Thông báo tuyển sinh viên thực hành luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đợt 2 năm 2018

Đăng vào 20/09/2018 09:18

Xem Thông báo:Tại đây

Tải Mẫu Đơn đăng ký thực tập: Tại Đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC HÀNH LUẬT

TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Mục tiêu: Thực hiện nhiệm vụ của nhà trường về việc “Học đi đôi với hành”, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn về thực hành nghề luật thông qua quá trình cho sinh viên trực tiếp tham gia những công việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo để các sinh viên Khóa 41 Trường Đại học Luật Hà Nội (không bao gồm sinh viên lớp CLC) đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh viên thực hành luật tại Văn phòng Thực hành Luật Khóa K16.

 2. Số lượng: 20 sinh viên/ Khóa thực hành.

 3. Thời gian thực hành luật: 2 tháng/Khóa thực hành (dự kiến từ ngày 09.10.2018 –09.12.2018). Sau khi kết thúc thời gian thực hành những sinh viên có năng lực sẽ được giữ lại Trung tâm để đào tạo nâng cao.

 4. Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội (Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

 5. Lộ trình tuyển chọn:

STT/Bước

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Sinh viên gửi mẫu đơn đăng ký qua địa chỉ email: dangkythuchanh@gmail.com

Từ ngày 20/9 –23/9/2018

Mẫu đơn đính kèm

2

Lọc Hồ sơ và lập danh sách chia ca sinh viên vào vòng thi viết

Ngày 24/9/2018

Thông báo qua email; dự kiến 100 sinh viên/3ca thi. 45 phút/1 ca thi.

3

Tổ chức thi vòng thi viết  

Ngày 28/9/2018

Hội trường Tầng 3 Nhà F. Yêu cầu Sinh viên chuẩn bị máy tính và 3G cá nhân

4

Lập danh sách và thông báo 50 sinh viên vào vòng phỏng vấn.

Ngày 02/10/2018

Thông báo qua điện thoại/email.

5

Tổ chức phỏng vấn

8h sáng ngày 04/10/2018

Hội trường tầng 3 nhà F

6

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển

Ngày 05/10/2018

Thông báo qua email

7

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Ngày 09/10/2018.

Hội trường tầng 3 nhà F