Khóa học “Áp dụng pháp luật trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp”

Đăng vào 28/09/2017 11:06:33

Thực hiện kế hoạch công tác Quý III năm 2017, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ ngày 21/8/2017 đến ngày 20/9/201, Trung tâm Tư vấn pháp luật tổ chức khóa học “Áp dụng pháp luật trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp” cho học viên là cán bộ các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, ngân hàng và các cá nhân có nhu cầu.

Với mục tiêu: Cập nhật nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN, trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh để nhận dạng được những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh, giúp học viên tìm ra phương pháp vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật, phòng tránh những rủi ro pháp lý, Khóa học "“Áp dụng pháp luật trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp” được xây dựng với 06 chuyên đề với sự tham gia giảng dạy cho khóa học là các giảng viên đến từ các khoa chuyên môn trong Trường đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp như sau:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về lao động, tiền lương và kỹ năng vận dụng pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động (02 buổi)

- Chuyên đề 2: Vận dụng pháp luật dân sự trong hoạt động của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 3: Pháp luật doanh nghiệp (02 buổi)

- Chuyên đề 4: Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong kinh doanh (02 buổi)

- Chuyên đề 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (01 buổi)

- Chuyên đề 6: Pháp luật quản lý tài chính (02 buổi)

Theo nhận xét của các học viên thông qua phiếu đánh giá kết thúc khóa học, nội dung và phương pháp giảng dạy đã đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, khóa học thực sự bổ ích, thiết thực, cung cấp cho học viên nhiều kiến thức hữu ích phục vụ cho công việc thực tiễn tại doanh nghiệp. Nhiều học viên bày tỏ mong muốn được tiếp tục theo học những khóa học chuyên sâu tiếp theo của Trung tâm. Đáp ứng nguyện vọng của người học, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục chiêu sinh và tổ chức các khóa đào tạo pháp luật ngắn hạn theo hình thức ghi danh.