KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” CHO CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG

Đăng vào 22/09/2017 09:28

Ngày 16 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã tiến hành tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: “Kỹ năng phòng ngừa rủi ro trong đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” cho 45 cán bộ, nhân viên Công ty CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng.

Trước khi bắt đầu khóa học, ông Võ Tá Lương - Giám đốc CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng đã có đôi lời phát biểu khai mạc khóa học, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp luật hợp đồng và sự cần thiết phải bồi dưỡng kiến thức pháp luật hợp đồng trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Lương: Quan điểm của Công ty trong kinh doanh và đàm phán là “Win – Win”, có nghĩa là đàm phán, thương lượng để có được những điều khoản hợp đồng có lợi cho tất cả các bên, các bên tôn trọng lẫn nhau trong quá trình đàm phán hợp đồng, tạo ra sự đồng hành dài hạn giữa các đối tác. Chính vì vậy, cán bộ nhân viên của Công ty cần phải hiểu rõ pháp luật về hợp đồng, phòng ngừa được rủi ro pháp lý để tạo điều kiện có lợi cho mình trong quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, hướng việc giao kết hợp đồng tới mong muốn các bên cùng chiến thắng. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà Trung tâm Tư vấn pháp luật luôn hướng tới trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo về pháp luật hợp đồng.

Để đáp ứng mục tiêu nói trên, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã mời chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên tư vấn pháp luật về hợp đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp đến tham gia giảng dạy cho Công ty CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng.

Kết thúc khóa học, thông qua phiếu đánh giá chất lượng khóa học, các học viên đều đánh giá cao về chất lượng nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức chu đáo chuyên nghiệp của Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Khóa đào tạo “Kỹ năng phòng ngừa rủi ro trong đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” là một trong những khóa học thường xuyên được Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp với mục đích giúp các cơ quan, doanh nghiệp nhận diện, phòng ngừa rủi ro khi đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều biến động và sự cạnh tranh gắt gao như hiện nay.