CHUYÊN GIA TƯ VẤN HÀNG ĐẦU

Đăng vào 17/05/2019 00:00

 

Tiểu sử:

 • Giảng viên: Vũ Văn Cương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Học vấn: Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn Luật tài chính, Luật ngân hàng, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật kế toán; Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế cho Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học khác.

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 


Tiểu sử:

 • Giảng viên: Đỗ Ngân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Học vấn: Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Kinh nghiệm:

- 10 năm kinh nghiệm giảng dạy hướng dẫn kỹ năng vận dụng pháp luật lao động trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực và xây dựng chính sách tiền lương cho các Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

- Giảng viên giảng dạy pháp luật lao động Nhật Bản, pháp luật lao động Hàn Quốc cho Trung tâm đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (từ năm 2005 đến 2008)

- Có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại các đơn vị như: Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, PV Gas, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, PV COATING, Supor, Agribank, Vietcombank, VietinBank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn điện lực, Tập đoàn dầu khí,...

 

 

Tiểu sử:

 • Giảng viên: Trần Vũ Hải - Giảng viên Luật Tài chính Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Học vấn: Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy pháp luật trong các khóa bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, pháp luật ngân hàng, pháp luật hợp đồng và kỹ năng thương lượng, đàm phán hợp đồng, kỹ năng lãnh đạo tại các cơ sở đào tạo, các hiệp hội, các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp; Các chương trình bồi dưỡng kiến thức thi thẩm định viên về giá của Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam; bồi dưỡng định kỳ đối với các thẩm định viên đang hành nghề.

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 

Tiểu sử:

 • Giảng viên: Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

 • Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các khoá đào tạo ngắn hạn về pháp luật nước ngoài và pháp luật trong hoạt động kinh doanh (pháp luật về doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, kỹ năng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng…) cho lãnh đạo các doanh nghiệp lớn; Các lớp đào tạo ngắn hạn do những cơ sở đào tạo nhân lực tổ chức (Brainworks, Vietwings, JOY, Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý…);

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 


Tiểu sử:

 • Giảng viên: Cao Thị Oanh - Phó trưởng khoa Pháp luật Hình sự Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho các cơ quan, doanh nghiệp do Trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo ngắn hạn Trường Đại học luật Hà Nội tổ chức.

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 Tiểu sử:

 • Giảng viên: Vương Thanh Thúy - Phó Bộ môn Luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Học vấn: Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Lund, Thụy Điển.

 • Kinh nghiệm: Là thành viên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về Pháp chế doanh nghiệp; Pháp luật dân sự;  Pháp luật tố tụng dân sự; Pháp luật sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 

Tiểu sử:

 • Giảng viên: Hoàng Minh Chiến - Giám đốc Trung tâm Pháp luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Học vấn: Thạc sĩ luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội.

 • Kinh nghiệm: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho các thế hệ sinh viên luật chính quy, tại chức và từ xa ở trường Đại học Luật Hà Nội, các doanh nghiệp; Giảng dạy và xử lý các tình huống thực tiễn đối với các lớp tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp trong tập đoàn, ngân hàng.

 • Hồ sơ năng lực chi tiết

 

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN: 

Xem Danh sách Cộng tác viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật.