DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

Đăng vào 06/06/2017 13:53

 

 

DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG  TẠI TRUNG TÂM

LĨNH VỰC LUẬT LAO ĐỘNG, AN SINH XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm

Trưởng bộ môn Luật Lao động - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương

Phó Trưởng bộ môn Luật Lao động - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Đỗ Ngân Bình

Phó Giám đốc Trung tâm TVPL - Trường ĐH Luật HN

5.

TS. Phạm Minh Huân

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

6.

Phạm Thị Huyền

Luật sư

LĨNH VỰC LUẬT THƯƠNG MẠI, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT CẠNH TRANH

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Nguyễn Viết Tý

Nguyên Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế - Trường ĐH Luật HN

3.

PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Khoa Sau đại học - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Đồng Ngọc Ba

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp

5.

TS. Nguyễn Thị Dung

Phó Khoa Pháp luật kinh tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

TS. Nguyễn Quý Trọng

Trưởng bộ môn Luật Thương mại - Trường ĐH Luật Hà Nội.

7.

TS. Trần Thị Bảo Ánh

GV Luật Thương mại -- Trường ĐH Luật Hà Nội

8.

TS. Nguyễn Thị Yến

GV Luật Thương mại - Trường ĐH Luật Hà Nội

9.

ThS. Hoàng Minh Chiến

GĐ TT Luật cạnh tranh & Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Khoa PLKT -Trường ĐH Luật HN

10.

TS. Vũ Phương Đông

Phó trưởng bộ môn Luật Thương mại - Trường ĐH Luật Hà Nội

11.

ThS. Trần Quỳnh Anh

GV Luật Thương mại - Trường ĐH Luật Hà Nội

12.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

GV Luật Thương mại - Trường ĐH Luật Hà Nội

13.

ThS. Trần Thu Hòa

Bộ Tư pháp

LĨNH VỰC LUẬT ĐẤT ĐAI, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

TS. Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến

Phó Khoa Pháp luật kinh tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Trưởng bộ môn Luật Đất đai - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Nguyễn Thị Dung

Phó Trưởng bộ môn Luật Đất đai - Trường ĐH Luật Hà Nội

5.

NCS.Th.S. Đỗ Xuân Trọng

Giảng viên Luật Đất đai - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

TS. Phạm Thu Thủy

Giảng viên Luật Đất đai - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - CHỨNG KHOÁN - BẢO HIỂM

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1

TS. Vũ Văn Cương

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

TS. Nguyễn Văn Tuyến

Trưởng Khoa Sau đại học - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Trưởng BM Luật Tài chính ngân hàng- Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Nguyễn Minh Hằng

Phó trưởng BM Luật TCNH - Trường ĐH Luật Hà Nội

5.

TS. Trần Vũ Hải

GV Luật Tài chính –Ngân hàng - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

ThS. Nguyễn Đức Ngọc

GV Luật Tài chính ngân hàng - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

TS. Nguyễn Văn Phương

Trưởng Bộ môn Luật Môi trường - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Vũ Thị Duyên Thủy

Phó trưởng Bộ môn Luật Môi trường - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

Th.S Đặng Hoàng Sơn

GV Luật Môi trường - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu

Giám đốc TT Bảo đảm chất lượng - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

TS. Lê Đình Nghị

Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

PGS.TS. Phùng Trung Tập

GVCC Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

PGS.TS. Trần Thị Huệ

GVCC Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

5.

PGS.TS. Phạm Văn Tuyết

GVCC Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

PGS. TS. Trần Anh Tuấn

Phó Khoa PL Dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

7.

TS. Nguyễn Triều Dương

Phó Khoa Tại chức - Trường ĐH Luật Hà Nội

8.

TS. Nguyễn Như Quỳnh

Phó Chánh Thanh tra - Bộ Khoa học & công nghệ;

9.

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Phó Vụ trưởng – Vụ PL Luật Dân sự, Kinh tế - Bộ Tư pháp

10.

PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến

Giám đốc TT Luật Sở hữu trí tuệ - Trường ĐH Luật Hà Nội

11.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến

Trưởng bộ môn Luật Dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

12.

PGS.TS. Bùi Thị Huyền

Trưởng bộ môn Luật Tố tụng dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

13.

TS. Vương Thanh Thúy

Phó trưởng bộ môn Luật Dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

14.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng BM Luật Tố tụng dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

15.

TS. Nguyễn Minh Oanh

Giảng viên Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

16.

ThS. Kiều Thị Thanh

Phó GĐ Trung tâm Luật SHTT - Trường ĐH Luật Hà Nội

17.

TS. Trần Thị Tuyết Mai

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ

18.

TS. Lưu Hương Ly

Vụ pháp luật kinh tế dân sự - Bộ Tư pháp

19.

TS. Nguyễn Văn Hợi

Giảng viên Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

20.

TS. Kiều Thùy Linh

Giảng viên Luật dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ

Trưởng Khoa luật Dân sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Ngô Thị Hường

Trưởng BM Luật HN& GĐ - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

TS. Bùi Thị Mừng

Giảng viên Luật HN& GĐ - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Nguyễn Phương Lan

Phó trưởng phòng Thanh tra đào tạo - Trường ĐH Luật HN

5.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

Phó trưởng BM Luật HN& GĐ - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

ThS.Nguyễn Thị Bích Hồng

Giảng viên TTTVPL - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

TS. Trần Thị Hiền

Phó Khoa Hành chính Nhà nươc - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

TS. Trần Kim Liễu

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Bùi Thị Đào

Trưởng bộ môn Luật Hành chính –Trường ĐH Luật Hà Nội

5.

TS. Phan Lan Hương

Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

TS. Nguyễn Thị Thủy

Phó BM Luật Hành chính –Trường ĐH Luật Hà Nội

7.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

GV Luật Hành chính – Trường ĐH Luật Hà Nội

8.

TS. Nguyễn Ngọc Bích

GV Luật Hành chính – Trường ĐH Luật HN

LĨNH VỰC LUẬT HIẾN PHÁP – KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

PGS.TS. Tô Văn Hòa

Trưởng Khoa Hành chính Nhà nước - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

NCS.Ths. Trần Ngọc Định

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ -Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

TS. Đoàn Tố Uyên

Phó Khoa Hành chính Nhà nước - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

Ths. Cao Kim Oanh

Phó trưởng BM Kỹ thuật STVB – Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT QUỐC TẾ - LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI)

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

TS. Chu Mạnh Hùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

2.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

Nguyên Trưởng phòng NCKH - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

PGS.TS. Nông Quốc Bình

Chủ nhiệm Khoa Luật Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

TS. Hoàng Ly Anh

Phó trưởng phòng NCKH –Tạp chí Trường ĐH Trường ĐH Luật HNLuật Hà Nội

5.

TS. Nguyễn Toàn Thắng

 Viện phó Viện Luật So sánh - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

TS. Nguyễn Bá Bình

Phó CN Khoa Luật TM Quốc tế - Trường ĐH Luật HN

7.

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó CN Khoa Luật TM Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

8.

ThS. Đoàn Thanh Huyền

Bộ Tư pháp

9.

TS. Vũ Thị Phương Lan

Trưởng BM Luật Tư pháp Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

10.

TS. Bùi Thị Thu

 Phó trưởng BM Luật Tư pháp Quốc tế - Trường ĐH Luật HN

11.

Th.S. Nguyễn Quỳnh Trang

Giảng viên - Trường ĐH Luật Hà Nội

12.

Phan Thị Hoàng Yến

Luật sư – Đoàn Luật sư Hà Nội

13.

ThS. Trương Quang Anh

GV Luật Thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội

LĨNH VỰC LUẬT HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

TS. Phan Thanh Mai

Chủ nhiệm Khoa Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

2.

TS. Hoàng Xuân Châu

Trưởng phòng NCKH – Tạp chí trị sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

3.

TS. Mai Thanh Hiếu

Phó Khoa Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

4.

PGS. TS. Cao Thị Oanh

Phó Khoa Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

5.

PGS.TS. Dương Tuyết Miên

Giám đốc Trung tâm Tội phạm học - Trường ĐH Luật Hà Nội

6.

TS. Lê Đăng Doanh

Trưởng BM Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

7.

TS. Nguyễn Văn Hương

Phó trưởng BM Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

8.

TS. Vũ Gia Lâm

Trưởng bộ môn Tố tụng hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

9.

T.S Nguyễn Hải Ninh

Phó trưởng BM Luật Tố tụng Hình sự - Trường ĐH Luật HN

10.

TS. Đào Lệ Thu

Viện Luật so sánh - Trường ĐH Luật Hà Nội

11.

TS. Nguyễn Tuyết Mai

Giảng viên Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

12.

ThS. Trần Đức Thìn

Nguyên Phó Hiệu trưởng -Trường ĐH Luật Hà Nội

13.

ThS. Phạm Văn Báu

GVC Luật Hình sự - Trường ĐH Luật Hà Nội

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

1.

Phạm Thanh Bình

Giám đốc Công ty Luật

2.

Đào Ngọc Chuyền

Giám đốc Công ty Luật

3.

Dương Quang Hà

Luật sư

4.

Nguyễn Ngọc Khiêm

Giám đốc Công ty Luật

5.

Nguyễn Văn Nghi

Giám đốc Công ty Luật

6.

Đào Ngọc Lý

Giám đốc Công ty Luật