DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

Đăng vào 06/06/2017 13:53

 

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CỦA

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

  STT

Họ và tên

Cơ quan

Chức danh tư vấn

Số thẻ CTV

Lĩnh vực Hiến pháp

 

1

Th.S Trần Ngọc Định

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

20/TP-CTV

2

TS. Tô Văn Hòa

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

02/TP-CTV

Lĩnh vực Hành chính – Tố tụng Hành chính

 

3

TS. Nguyễn Ngọc Bích

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

64/TP-CTV

4

TS. Bùi Thị Đào

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

51/TP-CTV

5

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

03/TP-CTV

6

TS. Nguyễn Văn Quang

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

04/TP-CTV

7

TS. Nguyễn Thị Thủy

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

05/TP-CTV

8

TS. Phan Lan Hương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

75A/TP-CTV

9

TS. Trần Kim Liễu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

76/TP-CTV

Lĩnh vực Soạn thảo văn bản hành chính

 

10

Th.S Cao Kim Oanh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

49/TP-CTV

11

TS. Đoàn Tố Uyên

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

50/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ

 

12

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Bộ Tư pháp

Cộng tác viên

52/TP-CTV

13

TS. Nguyễn Văn Hợi

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

60/TP-CTV

14

PGS.TS. Trần Thị Huệ

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

53/TP-CTV

15

TS. Trần Thị Tuyết Mai

Cục Sở hữu trí tuệ

Cộng tác viên

54/TP-CTV

16

TS. Nguyễn Như Quỳnh

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cộng tác viên

13/TP-CTV

17

PGS.TS. Phùng Trung Tập

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

14/TP-CTV

18

ThS. Kiều Thị Thanh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

59A/TP-CTV

19

TS. Vương Thanh Thúy

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

55/TP-CTV

20

TS. Phạm Văn Tuyết

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

15/TP-CTV

21

TS. Vũ Thị Hải Yến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

16/TP-CTV

22

TS. Vũ Thị Hồng Yến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

56/TP-CTV

23

TS. Kiều Thùy Linh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

71/TP-CTV

24

TS. Nguyễn Minh Oanh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

68/TP-CTV

25

Ths. Lưu Hương Ly

Vụ Dân sự Kinh tế - BTP

Cộng tác viên

69/TP-CTV

26

Ths. Lê Thị Kim Oanh

Viện KSND Tối cao

Cộng tác viên

75B/TP-CTV

27

Ths. Nguyễn Đức Hiệp

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

83/TP-CTV

28

 

Ths. Phạm Thị Mỹ Linh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

100/TP-CTV

Lĩnh vực Tố tụng Dân sự

 

29

TS. Nguyễn Triều Dương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

17/TP-CTV

30

TS. Bùi Thị Huyền

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

18/TP-CTV

31

TS. Trần Anh Tuấn

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

19/TP-CTV

32

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

72/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Hôn nhân và Gia đình

 

33

PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

01/TP-CTV

34

TS. Ngô Thị Hường

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

21/TP-CTV

35

TS. Bùi Thị Mừng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

33/TP-CTV

36

TS. Nguyễn Phương Lan

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

61/TP-CTV

37

TS. Nguyễn Thị Lan

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

22/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Hình sự

38

TS. Hoàng Xuân Châu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

06/TP-CTV

39

TS. Lê Đăng Doanh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

62/TP-CTV

40

TS. Nguyễn Văn Hương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

57/TP-CTV

41

TS. Nguyễn Tuyết Mai

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

07/TP-CTV

42

PGS.TS. Dương Tuyết Miên

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

08/TP-CTV

43

TS. Cao Thị Oanh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

09/TP-CTV

44

TS. Đào Lệ Thu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

58/TP-CTV

45

Ths. Đàm Quang Ngọc

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

59B/TP-CTV

46

TS. Phạm Văn Báu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

70/TP-CTV

Lĩnh vực Tố tụng Hình sự

47

TS. Vũ Gia Lâm

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

10/TP-CTV

48

TS. Phan Thanh Mai

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

11/TP-CTV

49

TS. Nguyễn Hải Ninh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

12/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh

50

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

23/TP-CTV

51

Th.S Trần Quỳnh Anh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

24/TP-CTV

52

TS. Đồng Ngọc Ba

Bộ Tư pháp

Cộng tác viên

74/TP-CTV

53

Th.S Hoàng Minh Chiến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

25/TP-CTV

54

TS. Nguyễn Thị Dung

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

26/TP-CTV

55

TS. Vũ Phương Đông

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

27/TP-CTV

56

Phan Thị Hoàng Yến

Luật sư – Đoàn luật sư HN

Cộng tác viên

67/TP-CTV

57

TS. Nguyễn Thị Yến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

63/TP-CTV

58

TS. Trần Thị Bảo Ánh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

91/TP-CTV

59

TS. Nguyễn Như Chính

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

81/TP-CTV

60

THs. Nguyễn Ngọc Anh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

89/TP-CTV

61

Ths. Trần Thị Thu Thảo

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

90/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Lao động, An sinh xã hội

62

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

28/TP-CTV

63

TS. Trần Thị Thúy Lâm

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

29/TP-CTV

64

TS. Nguyễn Xuân Thu

Học viện Tư pháp

Cộng tác viên

30/TP-CTV

65

PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

78/TP-CTV

66

TS. Đỗ Thị Dung

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

82/TP-CTV

67

TS. Phạm Minh Huân

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

92/TP-CTV

68

Ths. Phan Đăng Thọ

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

93/TP-CTV

69

Phạm Thị Huyền

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

94/TP-CTV

70

Lê Thị Phương Thảo

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

95/TP-CTV

71

Trần Thị Bích Hạnh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

96/TP-CTV

72

Trần Thị Ngọc Hoa

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

97/TP-CTV

73

Phạm Văn Căng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Cộng tác viên

103/TP-CTV

74

Bùi Xuân Dương

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Cộng tác viên

104/TP-CTV

75

Nguyễn Phạm Lương

Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Cộng tác viên

105/TP-CTV

76

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường ĐH Luật HN

Cộng tác viên

106/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản

77

TS. Nguyễn Thị Dung

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

65/TP-CTV

78

TS. Nguyễn Thị Nga

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

31/TP-CTV

79

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

32/TP-CTV

80

ThS. Phạm Thu Thủy

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

47/TP-CTV

81

Ths. Lê Thị Ngọc Mai

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

85/TP-CTV

82

Ths. Đỗ Xuân Trọng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

77/TP-CTV

Lĩnh vực Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm

83

Th.S Trần Vũ Hải

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

34/TP-CTV

84

Th.S Nguyễn Đức Ngọc

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

80/TP-CTV

85

PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

36/TP-CTV

86

TS. Nguyễn Văn Tuyến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

37/TP-CTV

87

TS. Nguyễn Minh Hằng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

79/TP-CTV

88

Ths. Nguyễn Thị Thúy

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

98/TP-CTV

89

Ths. Hoàng Minh Thái

Công ty TNHH Policy IQ Việt Nam

Cộng tác viên

107/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Môi trường

90

TS. Nguyễn Văn Phương

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

38/TP-CTV

91

Th.S Đặng Hoàng Sơn

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

39/TP-CTV

92

TS. Vũ Thị Duyên Thủy

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

40/TP-CTV

93

THs. Nguyễn Thị Hằng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

84/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Công pháp Quôc tế

94

TS. Hoàng Ly Anh

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

41/TP-CTV

95

TS. Chu Mạnh Hùng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

42/TP-CTV

96

TS. Nguyễn Toàn Thắng

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

43/TP-CTV

Lĩnh vực Luật Tư pháp Quốc tế, Luật Thương mại Quốc tế

97

TS. Nguyễn Bá Bình

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

44/TP-CTV

98

Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

45/TP-CTV

99

ThS. Đoàn Thanh Huyền

Bộ Tư pháp

Cộng tác viên

66/TP-CTV

100

TS. Vũ Thị Phương Lan

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

46/TP-CTV

101

TS. Bùi Thị Thu

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

35/TP-CTV

102

Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

48/TP-CTV

103

TS. Nguyễn Thành Sơn

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

73/TP-CTV

104

TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

86/TP-CTV

105

TS. Lê Minh Tiến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

87/TP-CTV

106

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

88/TP-CTV

Lĩnh vực khác

107

Ths. Nguyễn Hùng Cường

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cộng tác viên

99/TP-CTV

108

Đoàn Thị Thắng

Phòng Thanh tra Y tế Dự phòng – Thanh tra Bộ Y Tế (đã nghỉ hưu)

Cộng tác viên

108/TP-CTV

Danh sách này gồm 108 người.