Hồ sơ năng lực Trung tâm Tư vấn pháp luật

Đăng vào 31/05/2017 15:50

HỒ SƠ NĂNG LỰC

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37735432 & Fax: 04.37738854

Email: tuvanphapluat@hlu.edu.vn

Website: http://www.tuvanphapluatdhl.vn

Tải Hồ sơ năng lực Trung tâm Tư vấn pháp luật:Tại đây.

 

GIỚI THIỆU

Trung tâm Tư vấn Pháp luật là đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự trang trải về tài chính.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1391/QĐ-TCCB ngày 30/08/2010 do Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội ký, Giấy phép hoạt động của Trung tâm số 05/TP-ĐKHĐ-TT do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/09/2010.

Trung tâm có hai lĩnh vực hoạt động chủ yếu là: Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn. Với đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên là những giảng viên - chuyên gia tư vấn có trình độ cao, tính chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm tư vấn thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật, Trung tâm có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức và tiến hành các hoạt động tư vấn pháp luật cho mọi đối tượng, đặc biệt là tư vấn cho các doanh nghiệp.

Đống thời, với lợi thế là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội – cơ sở đào tạo luật uy tín và lớn nhất Việt Nam – Trung tâm có khả năng tư vấn, thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Cho đến nay, các khách hàng của Trung tâm bao gồm các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cá nhân có nhu cầu.

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Trung tâm cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật với chất lượng cao cho khách hàng dựa trên sự cẩn trọng, chu đáo và trách nhiệm trong từng vụ việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng.

Trung tâm tập trung nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành pháp luật chuyên sâu, hiệu quả và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân có nhu cầu; hỗ trợ trường Đại học Luật Hà Nội trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giá trị của Trung tâm được xây dựng trên nền tảng kiến thức chuyên sâu, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ giảng viên - chuyên gia tư vấn của trường Đại học Luật Hà Nội.

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật trong phạm vi pháp luật quy định.

Đề nghị cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có yêu cầu tư vấn pháp luật;

Kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân yêu cầu tư vấn pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước khách hàng về việc sử dụng tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, các nhân viên khác của Trung tâm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, đồng thời chịu trách nhiệm về các hợp đồng ký kết giữa Trung tâm với tư vấn viên, cộng tác viên, các nhân viên khác của Trung tâm và với khách hàng.

Đảm bảo hoạt động tư vấn pháp luật luôn tuân theo đúng quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN

PHẦN I: TƯ VẤN PHÁP LUẬT

         1. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp

 

          a. Tư vấn về thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn hợp nhất các doanh nghiệp
 • Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn chia, tách doanh nghiệp.
 • Dịch vụ tư vấn các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp; Dịch vụ soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
 • Tư vấn các hoạt động liên quan đến mua, bán cổ phần của cổ đông; các hoạt động đầu tư tài chính (góp vốn, mua cổ phần) của khách hàng tại doanh nghiệp khác.
   
  b. Tư vấn pháp luật về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Rà soát pháp lý về cơ cấu, tổ chức và hoạt động thông qua việc soạn thảo, sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn việc phát hành cổ phần, chống pha loãng và các phương thức kiểm soát quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn doanh nghiệp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các công ty cổ phần; họp Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn pháp lý trong các trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các chủ doanh nghiệp (chia, tách công ty) hoặc thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp hay tái cấu trúc doanh nghiệp (sáp nhập, hợp nhất);
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp (tư vấn các điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp).
 • Rà soát, thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và dự án thuộc đối tượng mua bán, chuyển nhượng (rà soát hồ sơ pháp lý, các giấy phép, hợp đồng đã ký, đã thanh lý, các vấn đề lao động, nhân sự, phối hợp với các đối tác tin cậy rà soát tài chính, thuế của doanh nghiệp, dự án).
 • Cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch mua bán công ty, chuyển nhượng dự án dành cho bên mua.
 • Đề xuất các giải pháp pháp lý khả thi trong giao dịch mua bán công ty/dự án.
 • Tư vấn hợp đồng, tham gia soạn thảo các văn kiện phục vụ giao dịch về mua bán công ty, chuyển nhượng dự án.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán công ty, chuyển nhượng dự án.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý (bao gồm cả các thủ tục đăng ký kinh doanh) liên quan đến hoạt động M&A (sáp nhập, chia tách, hợp nhất, tổ chức lại, chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, cổ phần, mua bán công ty)
   
  2. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại và hợp đồng
 • Tư vấn luật, thẩm định nội dung, hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng thương mại, cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại.
 • Tư vấn về hình thức cơ bản trong giao dịch thương mại: Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, đấu thầu, đấu giá.
 • Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng thương mại, phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp đối với các hợp đồng thượng mại: hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng phân phối, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng cung cấp dịch vụ...
 • Rà soát các hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký kết
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác trong giao dịch thương mại
 • Tư vấn luật hoặc đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại, đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm ở Việt Nam, xin cấp phép quảng cáo, khuyến mại …
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp thương mại
 • Tham gia giải quyết tranh chấp tranh chấp thương mại ngoài tố tụng hoặc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tranh chấp thương mại tại tòa án, trọng tài
 • Giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan đến hoạt động thương mại khác
   
  3. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài chính
 • Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện yêu cầu của khách hàng cũng như của thị trường.
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược tiếp cận và thẩm định các cơ hội đầu tư, giúp doanh nghiệp của bạn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, các đối tác uy tín trong cùng ngành nghề của mình.
 • Tư vấn kế hoạch thanh lý một công ty, một bộ phận kinh doanh hay một tài sản trong định hướng tái cơ cấu hoặc điều chỉnh phương hướng kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp, công ty đầu tư tư nhân đang tìm kiếm các mục tiêu tăng trưởng vượt bậc để mua lại hoặc đang xem xét một khoản đầu tư đầy hứa hẹn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
 • Ngoài ra chúng tôi tư vấn thêm những vấn đề phát sinh của từng doanh nghiệp, đặc điểm ngành nghề và thời điểm hoạt động.
   

  4. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

 • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về quản lý lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế lương, Thang bảng lương…
 • Tư vấn xây dựng hệ thống giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp trong hoạt động quản lý lao động, tiền lương
 • Tập huấn kỹ năng quản lý lao động, tiền lương tại doanh nghiệp
   

  5. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hành chính

          a. Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đất đai.
 • Tư vấn quy định pháp luật về sở hữu đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, các vấn đề liên quan đến người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 • Tư vấn về chế độ sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

           b. Thực hiện các thủ tục

 • Thủ tục giao đất, cho thuê đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;  
 • Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đất đai.
 • Thủ tục khởi kiện về đất đai.

          c. Tư vấn về hành chính

 • Tư vấn về pháp luật hành chính.
 • Tư vấn về khiếu nại hành chính
 • Tư vấn về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính.
   

  6. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

 • Tư vấn thủ tục ly hôn bao gồm: quyền yêu cầu ly hôn; căn cứ ly hôn; thủ tục hoà giải cơ sở; thủ tục hòa giải tại tòa; thủ tục giải quyết ly hôn tại tòa.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến con chung bao gồm: quyền nuôi con, quyền cấp dưỡng;
 • Tư vấn về tài sản chung vợ chồng: nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản.
   
  7. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự
   
  a. Về lĩnh vực dân sự
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.

          b. Tham gia tố tụng và giải quyết các tranh chấp vụ án dân sự.

 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 • Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan.
   

  8. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự

 • Tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, tư vấn về các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và phòng tránh vi phạm pháp luật;
 • Tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật hình sự và các văn bản khác có liên quan trong lĩnh vực (Cung cấp qua Email);
 • Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
 • Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như: Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự; Đơn trình báo vi phạm; Đơn xin bảo lãnh; Đơn kháng cáo; Đơn xin sao lục bản án, quyết định; Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo; Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ...
   
  9. Tư vấn pháp luật về các vụ việc có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn giải quyết về thủ tục ly hôn và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn pháp lý theo yêu cầu của khách hàng.

PHẦN II: ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật, từ năm 2008, với tiền thân là Trung tâm đào tạo ngắn hạn, Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo ngắn hạn. Với nhiệm vụ được giao là tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm được trực tiếp ký kết hợp đồng với khách hàng và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho mọi đối tượng có nhu cầu. Với lợi thế là đơn vị thuộc cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật đi sâu nghiên cứu, thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp nhất với nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng áp dụng chính xác và linh hoạt các quy định của pháp luật.

Các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trung tâm có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước, các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động, đất đai, môi trường, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, chuyển giao công nghệ, kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu, sở hữu trí tuệ, kinh doanh xuất nhập khẩu, vấn đề tài phán trong hoạt động thương mại v.v.

Các khóa đào tạo do Trung tâm tổ chức có sự tham gia giảng dạy của các cán bộ lãnh đạo các Bộ, Cục, Vụ, Viện; các giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ giảng dạy nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Luật Hà Nội và các trường đại học có uy tín khác ở Việt Nam. Với đội ngũ trên 300 giảng viên cơ hữu và đội ngũ giảng viên liên kết hung mạnh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các chương trình đào tạo của Trung tâm đã được khách hàng đánh giá cao cả về chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong phong cách tổ chức.

Trung tâm tổ chức đào tạo ngắn hạn dưới nhiều hình thức:

 • Đào tạo theo hình thức ghi danh
 • Đào tạo theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Các lớp học có thể được tổ chức trong và ngoài giờ hành chính, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa bàn khác trên toàn quốc.

Sau khi kết thúc khoá học, học viên của Trung tâm có thể được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ký.

DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Doanh nghiệp Nhật Bản

 1. Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp Việt Nhật Số 1
 2. Công ty Asahi Intecc Hà Nội
 3. Công Ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
 4. Hagar International
 5. Công ty Punch Entertainment Việt Nam

Tập đoàn, tổng công ty

 1. Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas)
 2. Tập đoàn Viễn thông quân đội
 3. Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
 4. Tổng Công ty Viglacera Đáp Cầu
 5. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 6. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
 7. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
 8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
 9. Tổng công ty XD Công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco 4)
 10. Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP
 11. Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (Pv Power)
 12. Tổng công ty Thép Việt Nam
 13. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia
 14. Tổng công ty Than Khoáng sản Việt Nam
 15. Tổng công ty điện lực Miền Trung
 16. Tổng công ty XD Công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco 4)
 17. Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP

Ngân hàng

 1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam VIETINBANK
 2. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK
 3. Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam
 4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 5. Ngân hàng Sài gòn – Hà Nội SHB
 6. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVCOMBANK
 7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín – Sacombank
 8. Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Tây Sơn Hà Nội
 9. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh sở giao dịch

Doanh nghiệp khác

 1. Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn
 2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu Khí Việt Nam (PV Security)
 3. Công ty Khí Cà Mau
 4. Công ty Viễn Thông Hà Nội
 5. Công ty TNHH Ford Việt Nam
 6. Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
 7. Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Hanel
 8. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Chung
 9. Công ty TNHH MTV Vinpearl
 10. Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ Đại Việt
 11. Công ty TNHH Sumitomo nacco Materials Handling (Việt Nam)
 12. Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thiên Trường
 13. Công ty Cổ phần Nibe
 14. Công ty TNHH Comin Việt Nam
 15. Công ty dược phẩm Nam Hà
 16. Công ty TNHH MTV Ấn Phẩm
 17. Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin
 18. Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ IGT
 19. Công ty TNHH MTV D.W.C VIETNAM
 20. Công ty TNHH Việt Quang
 21. Công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu
 22. Công ty TNHH Hóa Chất Petrolimex
 23. Công ty Cổ phần Smileviet
 24. Công ty TNHH Việt Nam Leakless
 25. Công ty Cổ phần Sông Đà 6
 26. Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Long
 27. Công ty TNHH Ong Tam Đảo
 28. Công ty Cổ phần VTC Truyền Thông Trực Tuyến (VTC Online)
 29. Công ty Cổ phần Traphaco
 30. Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam
 31. Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh
 32. Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí PVEP
 33. Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy
 34. Công ty Hàng Không Việt Nam – Đoàn bay 919
 35. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
 36. Công ty cổ phần Dự Kim
 37. Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu
 38. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
 39. Công ty Cổ phần Fecon
 40. Công ty TNHH Wanhai Việt Nam
 41. Công ty Mua bán điện
 42. Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh
 43. Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
 44. Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
 45. Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn Cầu
 46. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng
 47. Công ty Liên doanh điều hành Côn Sơn
 48. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội
 49. Công ty Điều hành Chung Lam Sơn
 50. Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1
 51. Công ty TNHH ULTIMATE BIOTECH (Canada) INC
 52. Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội
 53. Công ty cổ phần Viễn thông và giải pháp công nghệ Việt Nam (TTSV)
 54. Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
 55. Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn truyền thông AAA
 56. Công ty Cổ phần tư vấn và phất triển giáo dục toàn cầu SR
 57. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 58. Công ty cổ phần cơ điện xây dựng – thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô Mee)
 59. Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác Bất động sản Hà Đô
 60. Công ty Cổ phần Hà Đô 23
 61. Công ty Cổ phần Hà Đô 1
 62. Công ty cổ phần Hà Đô 4
 63. Công ty Cổ phần tư vấn Hà Đô
 64. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1
 65. Công ty TNHH Đào tạo – Tư vấn – Thương mại Vân Nguyên
 66. Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội
 67. Công ty Điện lực Quảng Ninh
 68. Công ty TNHH MTV Hanel
 69. Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1
 70. Công ty điện lực Miền Bắc
 71. Công ty điện lực Hải Phòng
 72. Công ty điện lực Nghệ An
 73. Công ty điện lực Thái Bình
 74. Công ty TNHH Thiên Hòa An
 75. Công ty Cổ phần ABC Việt Nam
 76. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
 77. Công ty TNHH Máy tính Khởi Động
 78. Công ty cố phẩn Dược Đông Nam Á
 79. Công ty cổ phần Kim cương Thế giới
 80. Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
 81. Công ty CP Cơ khí Uông Bí
 82. Công ty Cổ phần Za Hưng
 83. Đài truyền hình Việt Nam (Ban khoa giáo, Văn phòng)
 84. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 85. Trường Đại học Waikato
 86. Trường Đại học Newcastle
 87. Trường Đại học San Francisco Hoa Kỳ
 88. Phòng tài nguyên và môi trường huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
 89. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam – Liên đoàn luật sư Việt Nam
 90. Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp trẻ Việt Nam
 91. Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp trẻ Sơn La

Hy vọng Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài với Quý Cơ quan, doanh nghiệp

Xin trân trọng cảm ơn!