Lịch khai giảng

Chương trình tập huấn “NHẬN DIỆN RỦI RO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2022”
tập huấn lao động, NHẬN DIỆN RỦI RO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2022
 
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
Năm 2023, Trung tâm Tư vấn pháp luật hân hạnh giới thiệu tới Quý vị Chương trình tập huấn pháp luật được được liên kết thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn pháp luật và Sở Tư pháp TP. Hà Nội sau sự thành công ngoài mong đợi của Chuỗi chương trình đào tạo năm 2022